» početna strana

» mapa sajta
o nama zaposlenje zaposlenje kontakt
 
   


"INTERKLIMA" D.O.O. VRNJAČKA BANJA
ul. Kneza Miloša br. 161

OBELODANJUJE
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA
POSLOVNU 2008.GODINU
SA MIŠLJENJEM REVIZORA
I NAPOMENA UZ FINANSIJKE IZVEŠTAJE
u skladu sa članom 32.Zakona o računovodstvu i
reviziji ("Službeni glasnik RS.br.46/2006).

  Bilans stanja 2008 2009 2010 2011
  Bilans uspeha 2008 2009 2010 2011
  Izveštaj o promenama na kapitalu 2008 2009 2010 2011
  Izveštaj o tokovima gotovine 2008 2009 2010 2011
  Napomene uz izveštaj 2008 2009 2010 2011
  Statistički aneks 2008 2009 2010 2011
  Izveštaj nezavisnog revizora 2008 2009 2010 2011


PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I PROMET - INTERKLIMA D.O.O. • Kneza Miloša 161 Vrnjačka Banja, Srbija • tel. 036 632 442, fax 036 632 444 • info@interklima.rs