» početna strana

» mapa sajta
U sklopu organizacije „Interklima” d.o.o. Vrnjačka Banja nalazi se IBR centar koji poseduje savremenu opremu za radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva kako za svoje potrebe tako i za pružanje usluga trećim licima. Kao izvor jonizujućih zračenja koristi se radioaktivni izvor 75Se maksimalne aktivnosti 80Ci. Takođe poseduje mobilnu laboratoriju za hemijsku obradu radiograma na terenu, čime se postiže maksimalna efikasnost.
IBR centar čini grupa mladih, obrazovanih i perspektivnih radnika, čiji je glavni moto kvalitet i efikasnost u pružanju usluga.
PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I PROMET - INTERKLIMA D.O.O. • Kneza Miloša 161 Vrnjačka Banja, Srbija • tel. 036 632 442, fax 036 632 444 • info@interklima.rs