Interklima d.o.o. << >> Sektor za gas

LABORATORIJA ZA
ISPITIVANJE MATERIJALA

>>opširnije...

OBAVEŠTENJE:
NAKNADA ZA UNAPREĐENJE
ENERGETSKE EFIKASNOSTI

>> opširnije...

SLOBODNA RADNA MESTA:
PRIMAMO U RADNI ODNOS VEĆI BROJ RADNIKA
MAŠINSKE I ELEKTRO STRUKE SA TREĆIM I ČETVRTIM
STEPENOM SREDNJE STRUČNE SPREME,
za sve informacije možete nas kontaktirati radnim danima
od 08.00 do 14.00 na telefon (036) 632 442

>> prijavite se...

OBAVEŠTENJE:
U RAČUNIMA ZA PRIRODNI GAS OD MESECA JULA 2019 GODINE SE OBRAČUNAVA
NAKNADA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA OSNOVU
ZAKONA I PRAVILNIKA

>> opširnije...

Poštovani kupci prirodnog gasa,

obaveštavamo Vas da je preduzeće Interklima doo, Vrnjačka Banja, u skladu sa
čl. 56. st. 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odredilo lice za zaštitu podataka o ličnosti.
Ime i prezime lica za zaštitu podataka o ličnosti: Ivana Gmitrić, kontakt e-mail lica za zaštitu podataka o ličnosti: ivana.gmitric@interklima.rs, kontakt telefon lica za zastitu podataka o ličnosti: 036/632-442.

obaveštavamo Vas da je preduzeće Interklima doo, Vrnjačka Banja, u skladu sa
čl. 195 Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon), donelo dokument: Kontrolni list sa informacijama o pravima krajnjih kupaca gasa.
>>opširnije...

na osnovu informacije dobijene, dana 30.06.2022. godine, od našeg snabdevača
JP Srbijagas obaveštavamo Vas da će počev od 01.08.2022. godine ulazna cena
prirodnog gasa za javno snabdevanje biti veća za 9% u odnosu na dosadašnju,
što će uticati na promene cena po kojima ćete se snabdevati ovim energentom
počevši od 01.08.2022. godine.
Novi cenovnik možete videti na našem sajtu:
>>opširnije...

U SLUČAJU POTREBE ZA INTERVENCIJOM NA GASOVODNIM INSTALACIJAMA, MOLIMO VAS DA POZOVETE DEŽURNU SLUŽBU NA TELEFONE:

064 643 26 62 ili 064 643 26 63

   
PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I PROMET INTERKLIMA DOO • Kneza Miloša 161 Vrnjačka Banja, Srbija • tel. +381 36 632 442, fax +381 36 632 444 • info@interklima.rs
C o p y r i g h t  ©  2 0 1 0  I n t e r k l i m a  • W e b d e s i g n  M a r g a r e t a  &  D e n i s  V i k i c